پاستا

پاستا چیکن آلفردو تنوری

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 265,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 285,000 تومان بود.قیمت فعلی 275,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 210,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 245,000 تومان بود.قیمت فعلی 235,000 تومان است.