سالاد

سالاد سزار گریل

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 170,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

7%
قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.