انتخاب غذاهای تازه و سالم در رستوران ما.

مفتخریم که از سال 60 به مدت 40 سال در خدمت شما عزیزان هستیم
تمام این سال ها تمام تلاشمان این بوده از بهترین مواد اولیه موجود در کشور برای تهیه غذا برای شما عزیزان استفاده کنیم
*فراوردهای گوشتی رباط ٫کاله ٫پنیر پیتزا مطهر ٫گوشت تازه گوساله……

منو نایت استار

برگر
برگر

سیاست کاری ما

سرآشپزهای ماهر
فضای دنج و آرام
مواد اولیه باکیفیت
قیمت های منصفانه

محبوب ترین پیتزا

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 310,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 298,000 تومان بود.قیمت فعلی 288,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 310,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 290,000 تومان بود.قیمت فعلی 280,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 250,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 298,000 تومان بود.قیمت فعلی 288,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 325,000 تومان بود.قیمت فعلی 315,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 310,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 310,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 380,000 تومان بود.قیمت فعلی 370,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 315,000 تومان بود.قیمت فعلی 305,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 380,000 تومان بود.قیمت فعلی 370,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 310,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.

محبوب ترین ساندویچ

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 280,000 تومان بود.قیمت فعلی 270,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 175,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 315,000 تومان بود.قیمت فعلی 305,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 275,000 تومان بود.قیمت فعلی 265,000 تومان است.

محبوب ترین برگر

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 170,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 199,000 تومان بود.قیمت فعلی 189,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 295,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 175,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,000 تومان است.

محبوب ترین سوخاری

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 265,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 375,000 تومان بود.قیمت فعلی 365,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

7%
قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 140,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

13%
قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

11%
قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 310,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

3%
قیمت اصلی 295,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.

محبوب ترین پاستا

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 265,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 285,000 تومان بود.قیمت فعلی 275,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 210,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

4%
قیمت اصلی 245,000 تومان بود.قیمت فعلی 235,000 تومان است.

محبوب ترین سالاد

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.

کافی شاپ

قیمت ویژه برای شما

7%
قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

11%
قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

17%
قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

13%
قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

13%
قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

17%
قیمت اصلی 60,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

11%
قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

13%
قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

14%
قیمت اصلی 70,000 تومان بود.قیمت فعلی 60,000 تومان است.

درباره ما

مفتخریم که از سال 60 به مدت 40 سال در خدمت شما عزیزان هستیم
تمام این سال ها تمام تلاشمان این بوده از بهترین مواد اولیه موجود در کشور برای تهیه غذا برای شما عزیزان استفاده کنیم
*فراوردهای گوشتی رباط ٫کاله ٫پنیر پیتزا مطهر ٫گوشت تازه گوساله……