پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

قیمت ویژه برای شما

13%
قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 65,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

10%
قیمت اصلی 105,000 تومان بود.قیمت فعلی 95,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 170,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

7%
قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

8%
قیمت اصلی 130,000 تومان بود.قیمت فعلی 120,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

7%
قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 140,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

6%
قیمت اصلی 170,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000 تومان است.

قیمت ویژه برای شما

5%
قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.